Уважаемые абоненты сети кабельного ТВ, названные в нижеприведенном списке, приглашаем Вас посетить офис фирмы “Интеграл” или позвонить по телефону 8(49645) 2-58-58, чтобы урегулировать свои отношения с нашей организацией в соответствии с заключенным договором.

Список абонентов для сверки расчетов по оплате за услуги СКТВ на 15 июля 2019 года:

        N дог.    ФИО

         118 Трухина Г.Е.
        133 Лохонин О.В.
        220 Дмитревский Д.Е.
        249 Евстигнеева И.Д.
        250 Субботин Ю.Н.
        333 Новосельцев М.С.
        418 Галкин Н.Н.
        426 Чугунова М.А.
        655 Федченко З.Ф.
        682 Дудочкина Л.Ф.
        709 Еремина Л.И.
        748 Мишин Г.К.
        788 Ломова Г.И.
        804 Любавцев В.А.
        805 Вавилов В.Н.
        870 Мусатова И.Б.
        933 Кирьянова Н.А.
        938 Воробьев В.Л.
        1033 Нефедова Н.Н.
        1057 Салтыкова О.В.
        1079 Головкин А.В.
        1104 Варданян М.
        1261 Короткова Е.Ю.
        1280 Червякова О.Д.
        1339 Смирнова Е.И.
        1346 Юдина Н.В.
        1354 Локтионова М.А.
        1464 Филатова Д.В.
        1465 Хакимова М.В.
        1476 Курносова Н.Е.
        1512 Калинина Е.А.
        1566 Калабухова Т.И.
        1705 Васильева Н.А.
        1774 Гусев В.А.
        1969 Поршина Л.А.
        1998 Холодков О.В.
        2035 Акимова Н.А.
        2063 Анарбекова Г.А.
        2066 Кочетков А.Г.
        2097 Новикова О.В.
        2114 Кочерыгин А.Ю.
        2136 Тимофейчикова Н.Г.
        2138 Белов С.В.
        2187 Орлова Н.Г.
        2310 Климентьева Т.П.
        2411 Кемаева М.К.
        2414 Алексеева Н.Ю.
        2508 Ключникова Т.Ю.
        2562 Пчелинцева И.А.
        2623 Мангазиева Л.Н.
        2633 Фатеева Д.Ю.
        2752 Матвеева Е.В..
        2771 Колобанова И.В.
        2824 Кудрявцева О.В.
        2848 Денисов М.В.
        2857 Белоусова Т.Р.
         2884 Крутова Т.И.
        2948 Рычкова Г.Н.
        3037 Хоруженко Ю.В.
        3108 Кознова Е.С.
        3149 Викулов Н.В.
        3243 Стенчук В.М.
        3253 Левковская Р.К.
        3438 Завада Н.К.
        3440 Тарасова Т.Е.
        3536 Дяткова О.И.
        3537 Николаенко Н.И.
        3576 Галкин А.М.
        3644 Андронова Н.Б.
        3657 Кирилкина И.В.
        3668 Миненок В.И.
        3675 Скотников П.Д.
        3827 Кабанова В.П.
        3943 Бакаева В.Г.
        3972 Казакбаева Р.А.
        4002 Антонова Е.А.
        4127 Кузнецова Л.Д.
        4168 Курочкина Е.Е.
        4328 Ильин А.В.
        4369 Байдукова Е.В.
        4401 Аверьянов С.И.
        4513 Баринова Р.Ф.
        4564 Куров А.А.
        4725 Павлова Т.М.
        4727 Табаченков С.Я.
        4787 Витушкина Л.Д.
        4817 Овсянникова С.В.
        4885 Руденко А.В.
        4963 Трифонова С.И.
        4983 Карпова А.И.
        5006 Ядыкин Р.А.
        5019 Мамкина З.И.
        5136 Кильдюшов П.Л.
        5211 Саксина Т.М.
        5265 Булавкина З.И.
        5335 Гусев С.Е.
        5340 Кирсанов А.М.
        5367 Гудков Д.Н.
        5424 Царева М.Ю.
        5643 Пушкина Н.А.
        5741 Трошкова Е.С.
        5746 Смазнова Н.В.
        5799 Мельников Н.Н.
        5906 Куликова Л.И.
        5952 Чугунова Н.Ю.
        6011 Шовкун А.А.
        6176 Подтепа Н.А.
        6244 Царев В.А.
        6407 Парамонова Т.Н.
        6475 Захаров Е.Ю.
        6517 Бабаскина Ю.А.
        6564 Тюнеева Н.В.
        6715 Карцева Р.П.
        6745 Медведева Е.В.
        6803 Макокина Н.В.
        6834 Пошовкина З.П.
         6887 Смазнова А.С.
        6978 Самотолкина Т.А.
        7105 Косырев В.Д.
        7143 Водопьянов С.Ф.
        7194 Рысенков П.М.
        7271 Кузьмичева Т.Г.
        7276 Титова Л.В.
        7282 Бочарова В.М.
        7329 Аверьянова Н.В.
        7406 Руденко Ф.П.
        7419 Баканова В.И.
        7475 Машкарин И.А.
        7522 Филатова И.Н.
        7588 Овсяник Т.И.
        7599 Пошовкин Г.Е.
        7609 Кириллова Н.М.
        7612 Бештейнова И.Н.
        7614 Голядкина М.Н.
        7615 Белов А.М.
        7639 Зайкова Н.В.
        7758 Шипицына И.В.
        7874 Хижняк Н.Б.
        7875 Зацепа Е.Н.
        7892 Кострюкова Н.А.
        7954 Логинова В.В.
        7967 Рыбаков В.А.
        7974 Худякова Н.А.
        8022 Галахова Л.В.
        8064 Шатохина И.А.
        8076 Рябчиков Б.И.
        8285 Мишин Р.М.
        8347 Петряев С.А.
        8402 Шатохина
        8444 Клопков Н.А.
        8566 Виноградов А.А.
        8568 Харченко Н.В.
        8662 Мещерякова Т.И.
        8727 Копченова Н.М.
        8772 Павловская О.В.
        8791 Корягин Ф.С.
        8849 Корчагин В.А.
        8876 Холопова Е.В.
        8889 Корешкова М.М.
        8890 Шатохин Ю.А.
        9023 Семенова Т.И.
        9055 Семенова М.А.
        9065 Власкин Н.М.
        9115 Фуштер Т.А.
        9216 Толстова З.Н.
        9306 Лебедева К.Г.
        9429 Максимова Н.С.
        9437 Горбачева Т.М.
        9525 Коровина С.Г.
        9588 Боброва М.А.
        9748 Алексеев Н.И.
        9792 Рассказова Л.Н.
        9872 Калинина Н.А.
        9900 Кирюшина Н.Б.
        9918 Лопатина О.А.
        9952 Сушкина Е.А.
         9953 Кучина И.А.
        9986 Клевайчук Н.Н.
        10013 Чистяков Н.Д.
        10026 Ефремов Ю.Ю.
        10061 Блохина В.А.
        10091 Фролова И.Б.
        10171 Маконина Л.Д.
        10325 Сызганов Ю.В.
        10333 Мартемьянов Н.А.
        10358 Самсонова И.Г.
        10372 Скворцова З.Ф.
        10593 Королева Г.Д.
        10608 Тумина В.А.
        10639 Фролова Л.И.
        10660 Плужникова О.В.
        10683 Будний В.В.
        10688 Махаева Н.А.
        10745 Зотов В.В.
        10810 Иванов Е.Д.
        10829 Попенова Т.А.
        10852 Колесников Г.А.
        10860 Сидорова Т.А.
        10861 Сидорова М.С.
        10872 Александрова С.А.
        10881 Трускова М.В.
        10900 Бычкова М.С.
        10947 Жарикова З.М.
        10960 Хромова А.А.
        11436 Самарина Р.В.
        11509 Маслова Р.М.
        11527 Тимошина Р.Я.
        11532 Филатова Г.Н.
        11537 Никишин В.Г.
        11566 Сударина М.М.
        11573 Афанасьев М.Ю.
        11581 Аминчев В.Е.
        11599 Панова Е.Ф.
        11610 Гущина Е.А.
        11632 Тионкина Т.М.
        11760 Сухачева Г.В.
        12022 Царева Н.И.
        12115 Андрусевич И.А.
        12137 Бутылкина Н.А.

Июль 2019
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
01.07.2019 02.07.2019 03.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 06.07.2019 07.07.2019
08.07.2019 09.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 13.07.2019 14.07.2019
15.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 20.07.2019 21.07.2019
22.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 27.07.2019 28.07.2019
29.07.2019 30.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019