Уважаемые абоненты сети кабельного ТВ, названные в нижеприведенном списке, приглашаем Вас посетить офис фирмы “Интеграл” или позвонить по телефону 8(49645)2-58-58, чтобы урегулировать свои отношения с нашей организацией в соответствии с заключенным договором.

Список абонентов для сверки расчетов по оплате за услуги СКТВ на 28 августа 2018 г.

    N дог.    Ф И О
    43    Мартьянова Н.И.
    46    Казаков Д.А.
    123    Волкова О.В.
    128    Биткина А.Е.
    133    Лохонин О.В.
    215    Артамонов И.В.
    250    Субботин Ю.Н.
    261    Щегалева Н.Ю.
    267    Пушкин С.С.
    311    Зайцева М.А.
    353    Волков С.И.
    358    Тюкова О.А.
    410    Кислова Е.В.
    682    Дудочкина Л.Ф.
    684    Ростовская У.Т.
    732    Нефедова В.М.
    788    Ломова Г.И.
    810    Никонова О.П.
    894    Хороброва К.И.
    912    Климов В.Н.
    1046    Щербакова В.К.
    1050    Платонов А.С.
    1104    Варданян М.
    1125    Синникова Е.В.
    1230    Есин А.В.
    1254    Жукова Т.А.
    1278    Источкина О.М.
    1292    Баканов В.А.
    1354    Локтионова М.А.
    1370    Корчагин В.П.
    1483    Перекатнова И.В.
    1545    Имамов Р.Ш.
    1615    Романюк О.Б.
    1634    Дышлывенко Е.Е.
    1644    Максимкина С.И.
    1678    Натфулина Г.П.
    1742    Славнов В.Д.
    1778    Теленов М.В.
    1848    Бодрова С.В.
    1900    Шаров О.Ю.
    1902    Кислякова Е.Д.
    2066    Кочетков А.Г.
    2071    Русановская И.М.
    2084    Ашаев А.А.
    2094    Пронин В.И.
    2156    Злобина Л.Е.
    2171    Лукановская А.Л.
    2187    Орлова Н.Г.
    2200    Яковлева В.И.
    2261    Каликина С.А.
    2366    Питерский А.П.
    2403    Клыкова Т.В.
    2411    Кемаева М.К.
    2450    Суворова М.А.
    2594    Моисеев С.И.
    2616    Фомина Т.В.
     2623    Мангазиева Л.Н.
    2634    Волков В.А.
    2643    Ивушкина Г.П.
    2660    Белоусова Е.А.
    2828    Бабаева Е.Ю.
    2931    Григорьева Л.И.
    3001    Евсина Р.Е.
    3008    Барабошина Е.П.
    3125    Кошелев С.Ю.
    3148    Грязева А.М.
    3258    Рожкова С.Н.
    3284    Сухова Н.В.
    3291    Жирнова Ю.Ю.
    3398    Займогова З.П.
    3539    Юзумханова М.М.
    3580    Дерябина Н.В.
    3590    Репетир З.В.
    3630    Дорошенко Н.Д.
    3675    Скотников П.Д.
    3834    Доронина А.В.
    3875    Одинцова Н.В.
    3917    Шаршов М.В.
    3950    Солонин Д.В.
    4002    Антонова Е.А.
    4062    Горячев В.А.
    4152    Пыжова Л.В.
    4163    Харитонова Н.В.
    4244    Евтюшкин М.В.
    4245    Арефьева С.В.
    4375    Широкова Е.В.
    4524    Белова Е.А.
    4531    Огурцов С.Е.
    4602    Подледнева Т.М.
    4615    Салахова В.В.
    4734    Орехова В.П.
    4759    Чекменева Л.А.
    4801    Белоусов В.К.
    4850    Колобанов А.В.
    4861    Ницулаш К.Г.
    4884    Авакуменко Н.Н.
    4892    Дашковский А.Д.
    4953    Чекалова С.В.
    4955    Липина О.А.
    5030    Кулачкина Н.Ю.
    5046    Кирилина С.Н.
    5054    Виноградова И.Н.
    5055    Смирнов М.А.
    5061    Зорина Е.М.
    5167    Ратников Г.А.
    5195    Горин М.К.
    5196    Карамова Ю.Г.
    5340    Кирсанов А.М.
    5346    Белугина Р.Н.
    5498    Крылов О.В.
    5508    Полякова Д.В.
    5509    Полуцыганов А.В.
    5549    Проскурин Д.В.
    5615    Петрова Н.Л.
    5643    Пушкина Н.А.
    5644    Баринова В.А.
     5698    Родина Н.А.
    5705    Виндюков Н.Б.
    5725    Кадочкина Л.С.
    5726    Губернаторова Л.О.
    5799    Мельников Н.Н.
    5837    Гурина Г.А.
    5872    Рощина А.И.
    5917    Шмелева М.А.
    6026    Артемова К.И.
    6213    Репетир З.В.
    6247    Логинова О.А.
    6331    Оглоблин А.В.
    6352    Чуканова Я.Г.
    6407    Парамонова Т.Н.
    6475    Захаров Е.Ю.
    6526    Кожевников Н.В.
    6532    Родькина М.И.
    6722    Ковалева Е.В.
    6740    Федосова М.В.
    6745    Медведева Е.В.
    6920    Романова Е.А.
    6991    Русова Ю.А.
    7048    Погарский А.А.
    7074    Девяткин В.С.
    7109    Ташкина Г.Д.
    7129    Смирнова Н.В.
    7173    Слапогузов В.А.
    7214    Артемова Ю.В.
    7276    Титова Л.В.
    7363    Ионкина М.П.
    7602    Гавриков В.В.
    7615    Белов А.М.
    7648    Карцева Т.С.
    7661    Евстратова Л.О.
    7672    Петров В.Н.
    7677    Рябов А.А.
    7756    Кустарева А.В.
    7758    Шипицына И.В.
    7789    Иванов В.В.
    7892    Кострюкова Н.А.
    8019    Горьев Н.В.
    8063    Романова Е.М.
    8109    Субботина Е.А.
    8141    Краснова Л.В.
    8176    Константинова В.Е.
    8192    Дунаева Е.Н.
    8230    Балыдина Г.В.
    8295    Медведева А.Н.
    8313    Цыплакова Е.А.
    8347    Петряев С.А.
    8352    Петров В.В.
    8508    Белоконь И.А.
    8568    Харченко Н.В.
    8689    Тушина В.А.
    8758    Морочинский С.П.
    8765    Марицой С.К.
    8823    Сергиенко Т.В.
    8844    Гущина Г.И.
    8846    Трофименко В.Г.
    8972    Дрыгина В.А.
     9167    Мишаков В.И.
    9207    Смыкова О.Н.
    9420    Замыцкая М.А.
    9429    Максимова Н.С.
    9525    Коровина С.Г.
    9598    Гончарова Т.А.
    9796    Ефремова Н.И.
    9834    Леонова О.Г.
    9937    Терникова Г.В.
    9941    Романова А.В.
    9953    Кучина И.А.
    10076    Чекалова А.Г.
    10104    Демидова К.С.
    10164    Федотов А.Д.
    10181    Швагирева И.Е.
    10211    Киселев Н.Д.
    10283    Ванцова Е.А.
    10295    Стенина С.М.
    10308    Ковалева А.А.
    10331    Галеева Т.А.
    10336    Караханова Н.П.
    10369    Николаев Ю.Д.
    10525    Крюкова Н.А.
    10622    Красикова Е.А.
    10704    МешечкоЛ.И.
    10770    Голованова И.Н.
    10887    Корлунова Л.С.
    11093    Кузнецова З.С.
    11306    Белкина С.В.
    11368    Оникова Н.В.
    11380    Крюкова Г.И.
    11550    Матвеева О.А.
    11577    Мощенок Е.Н.
    11781    Гришина Л.И.
    12041    Назарова Е.М.
    12122    Удалова Н.А.
Сентябрь 2018
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
27.08.2018 28.08.2018 29.08.2018 30.08.2018 31.08.2018 01.09.2018 02.09.2018
03.09.2018 04.09.2018 05.09.2018 06.09.2018 07.09.2018 08.09.2018 09.09.2018
10.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 13.09.2018 14.09.2018 15.09.2018 16.09.2018
17.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 22.09.2018 23.09.2018
24.09.2018 25.09.2018 26.09.2018 27.09.2018 28.09.2018 29.09.2018 30.09.2018

Куклы ручной работы

ФИТНЕС ДВОРЕЦ СПОРТА